Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp và khu chế xuất TP Hồ Chí Minh

<p> M ỤC L ỤC M ỤC L ỤC . 3 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU – CHỮ VIẾT TẮT . 7 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU . 8 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP . 13 1.1 KHÁI NIỆM VỀ KCN . 13 1.2 CÁC LOẠI HÌNH KCN . 15 1.2.1 KCN (IP-Industrial Parks) 15 1.2.2 KCX (EPZ – Export Processing Zones) 16 1.2.3 KCNC (Hi-tech Parks) . 16 1.2.4 Khu công nghệ sinh học (Bio-technology Parks) 17 1.2.5 Khu thương mại tự do (Free trade zone) . 17 1.2.6 Đặc khu kinh tế (SEZ – Special Economic Zone) . 18 1.2.7 Khu kinh tế mở (Open-economic zone) 18 1.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KCN TRONG KHU VỰC 19 1.3.1 Thái Lan . 19 1.3.2 Đài Loan 23 1.3.3 Trung Quốc 27 1.4 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN TRÊN THẾ GIỚI . 31 1.4.1 Sự phát triển các KCN có sự chuyển dịch từ Tây sang Đông 32 1.4.2 Sự dịch chuyển cơ cấu trong các KCN 32 1.4.3 Xu thế phát triển KCX truyền thống . 33 1.5 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KCX-KCN 34 1.6 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 36 CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC KCN-KCX TPHCM 39 2.1 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KCN – KCX TP.HCM . 39 2.1.1 Tình hình quy hoạch KCX-KCN TP.HCM 39 - 4 - 2.1.2 Tình hình triển khai xây dựng hạ tầng và cho thuê đất tại các KCX- KCN TP.HCM 40 2.1.2.1 Tính chất của các chủ đầu tư và quy mô vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở KCX-KCN 40 2.1.2.2 Việc đền bù giải tỏa thu hồi đất . 42 2.1.2.3 - Tình hình cho thuê và sử dụng đất 44 2.1.2.4 - Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng và giá cho thuê đất 44 2.1.2.5 - Mức độ triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở và các loại hình dịch vụ KCX-KCN . 46 a .Về hạ tầng cơ sở và các loại hình dịch vụ bên trong KCX-KCN 46 b. Về hạ tầng cơ sở và các loại hình dịch vụ ngoài tường rào KCX-KCN . 51 2.1.3 Tình hình xúc tiến đầu tư 54 2.1.4 Tình hình xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực . 58 2.1.5 Tình hình quản lý các KCX-KCN TP.HCM 59 2.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KCX-KCN TP 65 2.2.1 Hiệu quả sử dụng đất 65 2.2.2 Hiệu quả sử dụng lao động và thu hút kỹ năng . 66 2.2.3 Hiệu quả trong việc thu hút vốn đầu tư . 69 2.2.4 Hiệu quả trong hoạt động XNK 71 2.2.5 Hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 73 2.2.6 Hiệu quả trong bảo vệ môi trường sinh thái 76 2.2.7 Mức độ hài lòng của các nhà đầu tư 78 2.4 TÓM TẮT CHƯƠNG II 80 CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC KCX-KCN TPHCM . 83 3.1 DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀO QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCX-KCN TP 83 3.1.1 Các yếu tố nước ngoài 83 3.1.1.1 Dự báo các dòng chảy FDI 83 3.1.1.2 Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam . 84 a. Cam kết đa phương 84 b. Cam kết về thuế nhập khẩu . 85 c. Cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ . 86 3.1.1.3 Hiệp định có liên quan đầu tư của WTO – TRIMs . 86 3.1.1.4 Hiệp định thương mại Việt Mỹ 86 3.1.1.5 Hiệp định của ASEAN-AIA 87 3.1.1.6 Hiệp định Việt - Nhật về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tư 88 3.1.2 Các yếu tố trong nước 89 3.2 CÁC QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KCX-KCN TP . 91 3.2.1 Quan điểm phát triển bền vững KCX-KCN TP . 91 3.2.2 Các KCX-KCN trở thành động lực quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP 92 3.2.3 Quan điểm củng cố hoàn thiện cơ chế quản lý “một cửa - đa ngành” nhằm góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư . 92 3.3 MỤC TIÊU CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC KCX-KCN TP 92 3.4 GIẢI PHÁP . 94 3.4.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 94 3.4.1.1 Giải pháp quy hoạch 94 3.4.1.2 Giải pháp tạo quỹ đất . 97 3.4.1.3 Giải pháp xây dựng cao ốc xí nghiệp . 98 3.4.1.4 Giải pháp chuyển hướng thu hút đầu tư . 99 3.4.1.5 Giải pháp hòan thiện cơ sở hạ tầng 100 3.4.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động . 102 3.4.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 104 3.4.3.1 Giải pháp nâng cao năng suất – chất lượng – hiệu quả . 104 3.4.3.2 Giải pháp dịch vụ hạ tầng 106 3.4.3.3 Giải pháp thu hút các dịch vụ cao cấp 106 3.4.3.4 Giải pháp logistics . 107 3.4.3.5 Giải pháp mở rộng công năng các KCX-KCN 108 3.4.3.6 Giải pháp tăng cường giao lưu kinh tế giữa các DN bên trong và các đơn vị bên ngoài KCX-KCN TP. . 108 3.4.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái . 109 3.4.4.1 Giải pháp tuyên truyền vận động - tạo dư luận xã hội 109 3.4.4.2 Giải pháp kinh tế - kỹ thuật . 110 3.4.4.3 Giải pháp xử lý hành chính và khen thưởng . 110 3.4.5 Nhóm giải pháp nâng cao sự hài lòng của các nhà đầu tư . 111 3.4.5.1 Nhóm giải pháp hòan thiện dịch vụ công . 111 3.4.5.2 Nhóm giải pháp cải thiện cơ chế chính sách vĩ mô . 115 3.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 119 3.6 KẾT LUẬN 119 T TÀ ÀI I L LI IỆ ỆU U T TH HA AM M K KH HẢ ẢO O . 123 PHỤ LỤC 127 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY