Luận văn Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty công nghiêp̣ tàu thủy

Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng nghiên cứu cùng với việc sử dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, tác giả đã giải quyết được những nội dung cơ bản đặt ra trong luận văn và thu được những kết quả chủ yếu như sau: 1. Đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiêp̣ . Thứ nhất là khái niệm đào tạo nguồn nhân lực, thứ hai là vai trò của đào tạo nguồn nhân lực, thứ ba là nội dung của đào tạo nguồn nhân lực, thứ tư là các yêu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực, thứ năm là đánh giá hiệu quả đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, thứ sáu là một số mô hình đào tạo nguồn nhân lực và mô hình liên kết trên thế giới gồm: mô hình đào tạo nghề kép của Cộng hoà Liên bang Đức, mô hình đào tạo của Indonesia, liên kết đào tạo giữa nhà trường và các doanh nghiệp của Mỹ, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung và cho nguồn nhân lực đóng tàu nói riêng. 2. Đề tài cũng đã khái quát tổ chức, năng lực sản suất và khả năng cạnh tranh của SBIC; phân tích thực trạng nguồn nhân lực, việc làm và biến động lao động của SBIC; khảo sát sự cung ứng nguồn nhân lực cho SBIC từ hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân; khảo sát hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của một số doanh nghiệp thuộc SBIC; nghiên cứ u thưc̣ traṇ g đào taọ và hiêụ quả đào taọ nguồn nhân lưc̣ của các doanh nghiêp̣ thuôc̣ SBIC (đươc̣ nghiên cứ u điển hình đối vớ i 03 doanh nghiêp̣ gồm: Công ty me ̣ SBIC, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng và Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng) cũng như khảo sát sự liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực đóng tàu; từ đó đưa ra những nhận xét chung về đào tạo và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực của SBIC: Thứ nhất, nguồn nhân lực cung cấp cho công tác tuyển chọn không đảm bảo chất lượng. Các doanh nghiệp thuộc SBIC thường phải tuyển những người chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp làm tăng gánh nặng về đào tạo nhân viên mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY