Luận văn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn

<p> Nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài trong quá trình phát triển của Hải quan Lạng Sơn nói riêng và ngành Hải quan nói chung trong tiến trình hội nhập kinh tế, phát triển đất nước. Đề tài nghiên cứu này đã đặt ra và giải quyết được những vấn đề cơ bản sau: - Phân tích rõ nguồn nhân lực, nhân lực và chất lượng nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nêu vai trò quyết định của nhân tố con người trong quá trình phát triển Cục HQLS, ngành Hải quan và phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích những nội dung và những nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, nêu bật sự cần thiết cũng như ý nghĩa của công tác nâng cao chất lượng nhân lực Cục HQLS trong giai đoạn cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Luận văn phân tích rõ ràng, trung thực, đầy đủ thực trạng chất lượng nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn trong giai đoạn 2009 - 2013, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của chất lượng nhân lực Cục Hải quan Lạng Sơn và chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY