Luận văn Một số vấn đề về hoàn thiện các giải pháp chiến lược kinh doanh của công ty Mobifone

Chủ đề của luận văn đã được triển khai nghiên cứu và trình bày qua 3 chương của luận văn. Luận văn đã bắt đầu bằng sự tiếp cận lý luận và phương pháp luận của khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh và triển khai nghiên cứu giác độ lý luận của các giải pháp chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp nhận, vận dụng kết quả lý luận, phương pháp luận đã trình bày, luận văn triển khai phân tích cơ hội và thách thức cũng như mục tiêu của công ty Mobifone và đi đến các kết luận và kiến nghị sau đây: Một là: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn hai phạm trù công cụ và phương pháp quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, luận văn cho rằng dù có những nội hàm gần như là đồng nhất, nhưng khác biệt cơ bản nhất thể hiện ở chỗ: “Kế hoạch” là công cụ, phương pháp chủ đạo quản trị doanh nghiệp thuộc cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Cơ chế này đã tồn tại nhiều thập kỉ ở Việt nam, hiện nay ở các doanh nghiệp Việt nam công cụ và phương pháp quản trị này vẫn tồn tại như một quán tính, tuy đã được cải tiến, biến dạng đi và không còn hiệu lực to lớn như cách đây vài thập kỷ nữa. Hai là: “Chiến lược” là công cụ và phương pháp quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Cũng như toàn bộ nền kinh tế đang ở trong giai đoạn lịch sử chuyển đổi từ cơ chế cũ (kế hoạch hóa tập trung) qua cơ chế mới (cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước), ở công ty Mobifone cũng đang diễn ra quá trình chuyển đổi cơ chế và công cụ-phương pháp quản trị các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. “Kế hoạch” thì chưa được xóa bỏ mà “chiến lược” thì chưa trở thành công cụ và phương pháp chủ đạo được vận hành một cách có hệ thống, quán xuyến trong mọi hoạt động kinh doanh, nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững. Ba là: Vận dụng về lý luận kinh doanh, luận văn đã phân tích thực tiễn quản trị kinh doanh của công ty Mobifone với những thành công rất đáng khích lệ, những cơ hội và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của Mobifone đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc hoạch định và thực thi (8 giải pháp) chiến lược kinh doanh trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY