Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện sản xuất ắc quy tại Công ty pin ắc quy miền Nam theo hệ thống just in time

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐÚNG LÚC (JUST IN TIME) 1.1 Lý thuyết về Just In Time . 1 1.1.1 Lịch sử về Just In Time . 1 1.1.2 Các giai đoạn của Just In Time . 2 1.1.3 Các yếu tố cơ bản của Just In Time . 5 1.1.3.1 Phương pháp bố trí dòng vật liệu . 5 1.1.3.2 Kích thước lô hàng nhỏ 7 1.1.3.3 Thời gian chuẩn bị ngắn . 8 1.1.3.4 Kế họach sản xuất đồng bộ 9 1.1.3.5 Tiêu chuẩn hóa công việc 9 1.1.3.6 Chất lượng cao, ổn định . 10 1.1.3.7 Quan hệ chặt chẽ với nhà cung cấp . 11 1.1.3.8 Lực lượng lao động đa kỹ năng 11 1.1.3.9 Hướng vào sản phẩm . 12 1.1.3.10 Bảo trì dự phòng . 12 1.1.3.11 Cải tiến liên tục 13 1.2 Mục tiêu Just In Time 14 1.3 Giới hạn của Just In Time . 14 Kết luận chương I CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ẮC QUY TẠI CÔNG TY PIN ẮC QUY MIỀN NAM 2.1 Tổng quan về Công ty Pin Aéc quy miền Nam – PINACO 15 2.1.1 Ngành nghề kinh doanh . 16 2.1.2 Mặt bằng kinh doanh . 16 2.1.3 Thiết bị máy móc sản xuất và kinh doanh 16 2.1.4 Nguồn nhân lực 17 2.1.5 Cơ cấu tổ chức . 17 2.2 Những kết quả đạt được 18 2.3 Phương hướng phát triển giai đoạn 2005-2007 21 2.3.1 Thuận lợi 21 2.3.2 Khó khăn 22 2.3.3 Mục tiêu . 23 2.3.4 Định hướng . 23 2.3.5 Kế họach thực hiện giai đoạn 2005-2007 24 2.4 Phân tích tình hình sản xuất ắc quy tại công ty pin ắc quy miền Nam theo các yêu cầu của hệ thống sản xuất đúng lúc (Just In Time) . 28 2.4.1 Lập kế hoạch chi tiết và đồng bộ 28 2.4.2 Chất lượng ổn định 29 2.4.3 Tiêu chuẩn hoá . 30 2.4.4 Đào tạo lực lượng lao động 30 2.4.5 Đặt hàng với lô hàng nhỏ . 31 2.4.6 Thời gian chuẩn bị ngắn . 32 2.4.7 Ràng buộc chặt chẽ với nhà cung cấp 32 2.4.8 Bảo trì dự phòng . 33 Kết luận chương II CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÒAN THIỆN HỆ THỐNG SẢN XUẤT ẮC QUY TẠI CÔNG TY PIN ẮC QUY MIỀN NAM – PINACO 3.1 Lập kế hoạch chi tiết và đồng bộ 35 Giải pháp 37 3.2 Chất lượng ổn định 38 Giải pháp 39 Áp dụng hệ thống Auto nomination 40 3.3 Tiêu chuẩn hóa công việc . 42 Giải pháp 43 3.4 Lực lượng lao động đa kỹ năng . 45 Giải pháp 45 3.5 Đặt hàng với lô hàng nhỏ 48 Giải pháp . 48 3.6 Thời gian chuẩn bị ngắn 49 Giải pháp . 49 3.7 Ràng buộc chặt chẽ với nhà cung cấp . 50 Giải pháp 50 3.8 Bảo trì dự phòng 50 Giải pháp . 51 3.9 Nghiên cứu áp dụng Kaizen 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC + Tóm tắt 5 giai đoạn của Just In Time theo Hirano Hiroyuki + Mô hình sản xuất theo luồng (Flow manufacturing) + Quy trình sản xuất ắc quy tại công ty pin ắc quy miền Nam – PINACO + Poka Yoke Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY