Luận văn Một số định lí điểm bất động trong không gian nón - Metric

<p> Năm 2007, Long-Guang và Xian đã đưa ra khái niệm không gian nón mêtric, nhằm thay thế tập các số thực bằng một không gian Banach có thứ tự trong định nghĩa mêtric và tổng quát hóa các khái niệm của không gian mêtric thông thường. Cho nên, không gian này và sự tồn tại điểm bất động và điểm bất động chung của các ánh xạ dạng co, ánh xạ không giãn, ánh xạ tương thích yếu được các nhà toán học rất quan tâm nghiên cứu. Luận văn nêu ra sự tồn tại, duy nhất của điểm bất động, điểm bất động chung của một số lớp ánh xạ dạng co, ánh xạ không giãn, ánh xạ tương thích yếu trong: • Không gian nón mêtric • Không gian nón -chuẩn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY