Luận văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

<p> Kiên Giang là tỉnh ở cực Tây Nam đất nước, vùng biên giới, có nhiều người Kinh gốc Khmer sinh sống (chiếm hơn 200.000 người/tổng dân số) cho nên: + Vấn đề nâng cao chất lượng GD vùng dân tộc nói chung và nói riêng vùng dân tộc Khmer đang là vấn đề bức xúc, rất cần được XH, ngành GD-ĐT có những chuyển biến tích cực, kịp thời. Đó là yêu cầu vừa có tính chất giáo dục toàn diện, vừa có độ nhạy cảm quan trọng về chính trị. + Trong nhiều năm qua, GD-ĐT vùng dân tộc Khmer tuy đã được chămlo phát triển đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên công tác HN-DN còn ở mức chất lượng thấp, hiệu quả chưa cao, bởi do sự quan tâm về đặc điểm nhu cầu vùng dân tộc, về quản lý chưa được nhận thức đầy đủ và có biện pháp phù hợp. + Qua kết quả khảo sát thực tiễn và kinh nghiệm trong ch1 đạo nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy phát triển GD-ĐT một cách toàn diện vùng dân tộc Khmer cần thiết phải được gắn kết với HN-DN cho con em dân tộc một cách có hiệu quả. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY