Luận văn Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây

<p> Vớ i những ưu thế riêng các Ngân hàng có thể lưạ choṇ chiến lươc̣ phát triển cho riêng mình, có những ngân hàng chuyên bán buôn và có những ngân hàng chuyên bán lẻ. Tuy nhiên vớ i mứ c đô ̣phát triển của nền kinh tế như hiêṇ nay, môṭ xu hướ ng phát triển tín duṇ g đã hình thành đó là cho vay bán lẻ đã trở thành muc̣ tiêu chiến lươc̣ của các NHTM. Phat triển cho vay KHCN taọ điều kiêṇ nâng cao đờ i sống vâṭ chất, tinh thần của ngườ i dân, thỏa mañ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, bổ sung vốn phuc̣ vu ̣ cho hoaṭ đôṇ g kinh doanh của các hô ̣ dân. Măṭ khác cho vay bán lẻ là biêṇ pháp hữu hiêụ để phát triển đa daṇ g các sản phẩm dic̣ h vu ̣ ngân hàng trên cơ sở bán chéo các sản phaamr dic̣ h cu ̣Ngân hàng. Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp để phát triển cho vay khách hàng cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của BIDV Sơn Tây trong tiến trình hội nhập, luận văn đã thực hiện được những nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn trình bày tổng quan lý luận cơ bản về cho vay khách hàng cá nhân. Trong đó đề cập khái niệm, đặc điểm; vai trò của cho vay KHCN đối với các chủ thể trong nền kinh tế; những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của cho vay KHCN của NHTM. Hai là, luận văn đi vào nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay KHCN ở BIDV Sơn Tây cùng những vấn đề đặt ra trong phát triển cho vay KHCN ở BIDV Sơn Tây như: sản phẩm cho vay KHCN; những kết quả đạt được trong cho vay KHCN ở BIDV Sơn Tây giai đoạn 2010-2014. Đồng thời, cũng nêu lên những hạn chế cần khắc phục và những nguyên nhân của những hạn chế đối với việc phát triển cho vay KHCN ở BIDV Sơn Tây. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY