Luận văn Mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam- Chi nhánh thị xã Sơn Tây

<p> Mục tiêu trước mắt cũng như lâu dãi của NHCSXH- chi nhánh thị xã Sơn Tây là tất cả các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu thì đều được tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH- chi nhánh thị xã Sơn Tây, nhưng vẫn phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản của tín dụng ngân hàng, có ưu đãi về lãi suất nhưng phải giảm dần và được thay thế bằng ưu đãi về quy trình cho vay, điều kiện vay vốn, chế độ xử lý rủi do. Để hoàn thành tốt Chiến lược đến năm 2020 của hệ thống NHCSXH thì NHCSXH Việt nam- chi nhánh thị xã Sơn Tây có rất nhiều việc phải làm: mở rộng huy động tiết kiệm trong dân cư, đào tạo cán bộ các Tổ tiết kiệm và vay vốn về xác định đối tượng vay vốn và giám sát việc sử dụng vốn vay, tuyển dụng và đào tạo cán bộ tín dụng Luận văn đã khái quát được các vấn đề lý thuyết về cho vay đối với hộ nghèo, đối chiếu vào hoạt động cụ thể của NHCSXH Việt nam, đánh giá quá trình mở rộng cho vay đối với hộ nghèo của ngân hàng, qua đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm mở20 rộng hơn nữa cho vay hộ nghèo của ngân hàng. Cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH- chi nhánh thị xã Sơn Tây là vấn đề không đơn giản về cả lý thuyết và thực tiễn, vừa mang tính thời sự lại vừa mang tính lâu dài. Tác giả mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, những độc giả quan tâm đến vấn đề này để đề tài được tiếp tục hoàn thiện hơn nữa </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY