Luận văn Hoàn thiện quy trình đánh giá, thẩm tra dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

<p> Quy hoạch và sắp xếp bộ máy cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp đến công tác đánh giá, thẩm tra dự án; bổ sung đội ngũ cán bộ có chuyên môn về dự án cho phòng Xúc tiến đầu tư; thành lập bộ phận chuyên trách làm đầu mối thẩm tra dự án; + Phân công nhiệm vụ, chức năng và cơ chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa các bộ phận thẩm tra chuyên môn và bộ phận làm đầu mối thẩm tra. + Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ từ nhân viên cấp phòng, ban đến cán bộ Lãnh đạo. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thẩm tra dự án cho cán bộ phụ trách; quán triệt chặt chẽ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt chú trọng cán bộ Đảng viên </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY