Luận văn Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh

Sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động. Hoạt động BHXH nói chung, quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng ở tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp một phần vào việc thực hiện tốt chính sách BHXH đối với người lao động, đồng thời công tác thu cũng là một khâu trọng yếu của hoạt động BHXH. Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý thu BHXH trong tình hình mới, tác giả đã chọn nghiên cứu Đề tài: “ Hoàn thiện quản lý thu BHXH tại BHXH tỉnh Bắc Ninh" làm Luận văn Thạc sỹ. Trong luận văn tác giả đã trình bày: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về BHXH, quản lý thu BHXH và chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến thu và quản lý thu BHXH. - Từ những vấn đề lý luận đã nêu trên, tác giả đã vận dụng, đối chiếu với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt tập trung phân tích sâu tình hình thực hiện luật BHXH trong năm năm (2009-2013), để chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót một cách toàn diện, khách quan và cụ thể. - Xuất phát từ thực tế việc chấp hành pháp luật BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và kinh nghiệm quản lý thu BHXH của một số nước. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY