Luận văn Hoàn thiện hoạt động marketing mix nhằm thu hút khách du lịch châu âu tới Việt Nam giai đoạn 2016-2020

<p> Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh, liên kết trong khu vực và quốc tế ngày một nhanh, mạnh và có tác động rất lớn đến sự phát triển của ngành du lịch, để nâng cao hiệu quả thu hút khách du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, marketing là công cụ không thể thiếu, quyết định yếu tố thành bại của cả ngành du lịch. Các công cụ marketing du lịch đã đề cập ở Chương I bao gồm: (1) Sản phẩm; (2) Giá; (3) Phân phối; (4) Hoạt động xúc tiến; (5) Con người; (6) Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ và (7) Hạ tầng. Qua những phân tích trong chương II, đã chỉ ra những mặt mạnh, mặt tích cực đồng thời cũng nêu những điểm yếu, điểm hạn chế của các hoạt động marketing mix của du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2015. So với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, ngành du lịch Việt Nam còn rất non trẻ, có tiềm năng và thực sự cần có những giải pháp để phát huy các điểm mạnh và hạn chế, khắc phục những điểm yếu, nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết, qua những phân tích thực trạng phát triển của ngành du lịch Việt Nam, qua những dự báo xu hướng của quốc tế, chương III đề xuất các giải pháp về marketing mix nhằm đẩy mạnh việc thu hút khách du lịch Châu Âu tới Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY