Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở phương pháp luận chung duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp: Thống kê, tổng hợp, phân tích so sánh để nghiên cứu làm rõ vấn đề liên quan đến quản lý vốn NSNN trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, luâṇ văn vớ i đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội” đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận chung nhất về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN. - Đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN giai đoạn 2010 - 2014 của huyện Phúc Thọ. - Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Phúc Thọ giai đoạn từ nay đến 2020.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY