Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất

Nguồn nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất đối với mọi quốc gia, mọi tổ chức. Trong thời đại khoa học công nghệ, tri thức của con người là tài sản vô giá mà mọi tổ chức cần phát triển và gìn giữ. Với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận văn “Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện Cơ Thống Nhất” đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực như sau: Thứ nhất, xem xét toàn diện những lý luận cơ bản về nhân lực, nguồn nhân lực cũng như công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Luận văn cũng đã trình bày quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực gồm có 7 bước, bao gồm: Xác định nhu cầu đào, xác định mục tiêu đào tạo, xác định đối tượng đào tạo, lựa chọn phương pháp và chương trình đào tạo, lựa chọn giáo viên đào tạo và đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo. Luận văn cũng đã trình bày những nguyên tắc cơ bản nhất để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt được hiệu quả cao và những yếu tố thuộc môi trường bên trong và bên ngoài tác động tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đồng thời luận văn cũng đã hệ thống hóa những lý luận về các hình thức đào tạo bên trong và đào tạo bên ngoài công việc. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã trình bày khái quát những thành tựu đạt được trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của một số công ty, tập đoàn tiêu biểu cả ở trong và ngoài nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY