Luận văn Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

<p> Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, đề tài đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK, nhằm góp phần cho sự thành công đối với họat động kinh doanh của Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định. Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng đề tài cũng đã hoàn thành được một số công việc sau : - Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hoá được các vấn đề cơ sở lý luận về xây dựng các chính sách marketing trong kinh doanh. - Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định, và nêu lên những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian đến. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY