Luận văn Giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn đàn tam thập lục hệ cao đẳng tại trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

<p> Để có thể tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy các tác phẩm chuyển soạn cho đàn tam thập lục mà đề tài nghiên cứu đã đề xuất, chúng tôi xin khuyến nghị một số điểm sau đây:  Tiếp tục tổ chức chuyển soạn các tác phẩm của Việt Nam mới để bổ sung cho giáo trình.  Nhà trƣờng, khoa và bộ môn cần bổ sung nguồn tƣ liệu âm thanh, đĩa DVD để sinh viên có điều kiện đƣợc nghe tác tác phẩm nguyên gốc do các nghệ sỹ thực hiện.  Tổ chức hội nghị khoa học hàng năm để nghiệm thu các tác phẩm chuyển soạn, tiến tới xuất bản chính thức các giáo trình bao gồm các tác phẩm chuyển soạn cũng nhƣ các tác phẩm mới cho bộ môn tam thập lục từ hệ trung cấp đến hệ cao đẳng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY