Luận văn Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU . 4 Chương 1: VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN . . 6 1.1 Thị trường chứng khoán và các nguyên tắc hoạt động 6 1.1.1 TTCK và vị trí của TTCK trong thị trường tài chính . 6 1.1.2 Các nguyên tắc hoạt động của TTCK . 8 1.2 Các chủ thể tham gia TTCK 9 1.2.1 Các doanh nghiệp 9 1.2.2 Nhà đầu tư 10 1.2.3 Các định chế tài chính . 10 1.2.4 Nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán 10 1.2.5 Người tổ chức thị trường . 11 1.2.6 Nhà nước . 11 1.3 Vai trò định chế tài chính trung gian của CTCK trên TTCK . 12 1.4 Những kinh nghiệm về mô hình hoạt động của các CTCK ở một số nước trên thế giới . 16 1.4.1 Nhật Bản . 16 1.4.2 Hàn Quốc 19 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 21 Kết luận chương I 23 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 24 2.1 Tổng quan TTCK Việt Nam . 24 2.2 Thực trạng hoạt động của các CTCK ở Việt Nam . 29 2.2.1 Cơ sở pháp lý . 29 2.2.2 Thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh 32 2.2.3 Hiệu quả trong hoạt động của các CTCK 39 2.3 Đánh giá vai trò hiện nay của các CTCK 42 2.3.1 Mặt tích cực 42 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân . 44 Kết luận chương 2 49 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM . 50 3.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam . 50 3.2 Tăng cường tính chuyên nghiệp và năng lực hoạt động cho các CTCK . 51 3.2.1Khuyến khích các CTCK tiến hành đa dạng hoá và chuyên môn hoá 52 3.2.2 Khuyến khích các CTCK phát triển với quy mô lớn hơn . 53 3.2.3 Mở rộng phạm vi kinh doanh của các CTCK . 54 3.2.4 Tăng cường năng lực tài chính của các CTCK 56 3.2.5 Cải thiện chuẩn mực quản lý cơ bản đối với các CTCK 56 3.2.6 Nới lỏng các quy định về hạn chế mở chi nhánh của các CTCK 57 3.2.7 Giải pháp từ phía các CTCK 57 3.3 Tăng cường tính pháp chế trong hoạt động của CTCK . 59 3.4 Tăng cường sự phối hợp giữa các CTCK với cơ quan quản lý . 61 3.5 Giải pháp về mặt công nghệ tin học 62 3.6 Giải pháp về nguồn nhân lực . 64 3.7 Tăng cường vai trò của CTCK trên thị trường phi tập trung (OTC) – Vai trò của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán. . 64 3.8 Định hướng mô hình quản lý thành viên trong giai đoạn thành lập Sở giao dịch chứng khoán . 66 PHẦN KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC . 71 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động đã được hơn năm năm. Cùng với sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán, một loại hình công ty tài chính mới được hình thành và từng bước khẳng định vai trò của mình, đó là các công ty chứng khoán. Hoạt động của các công ty chứng khoán nhằm đảm bảo một nguyên tắc cơ bản trong sự vận động của thị trường chứng khoán: nguyên tắc trung gian mua bán. Trong thời gian vừa qua, tuy bước đầu còn bỡ ngỡ với những nghiệp vụ mới mẻ của thị trường, nhưng hầu như các công ty chứng khoán ở Việt Nam đã làm tốt vai trò này. Mặc dầu vậy, việc củng cố hơn nữa các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp của những nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán trên thị trường vẫn luôn là vấn đề cấp thiết, thu hút sự quan tâm không những từ phía các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý mà còn cả phía các nhà đầu tư riêng lẻ. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang vừa mới trải qua những bước đi đầu tiên, không ít những vấn đề đã và đang đặt ra, đòi hỏi phải có sự hoàn thiện dần từng bước để tiếp tục con đường và sự nghiệp phía trước. Chính vì vậy, từ khía cạnh là cầu nối giữa cung và cầu trên thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán càng phải thực hiện tốt hơn vai trò của mình nhằm đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Đó là cũng chính là lý do mà luận văn được mang tên: “Giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.” Trên cơ sở tìm hiểu và phân tích những hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế, luận văn hướng tới các giải pháp có tính khả thi, thiết thực và toàn diện nhằm giúp các công ty chứng khoán ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển và hoàn thiện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Để đạt được mục đích nghiên cứu của luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau, bao gồm: đánh giá và phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê v.v Bên cạnh những tài liệu mang tính lý luận làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình thực tế và đề xuất, phân tích giải pháp, tác giả còn tham khảo thông tin từ một số trang web có liên quan nhằm đảm bảo tốt cho tính thực tế của đề tài. Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Vai trò của công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp tăng cường và phát huy vai trò của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Để luận văn được hoàn tất, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, là giáo viên hướng dẫn thực hiện đề tài này. Ngoài ra, tác giả cũng được sự hỗ trợ kịp thời từ phía các đồng nghiệp trong quá trình thu thập tài liệu để thực hiện luận văn. Nhân đây, tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến thầy giáo hướng dẫn cùng lời cảm ơn chân thành đến các đồng nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY