Luận văn Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Một số vấn đề lí luận về nâng cao sức cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.1Hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm về khách sạn và kinh doanh khách sạn 1.1.2 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn 1.1.3 Nội dung kinh doanh khách sạn 1.2 Cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.2.1 Khái nịêm và vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.2.2 Sự tất yếu của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.2.3 Các dạng cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.2.4 Đặc điểm của cạnh tranh trong kinh doanh khách sạn 1.3 Sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 1.3.1 Khái niệm sức cạnh tranh 1.3.2 Sự cần thiết nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 1.3.3 Các chỉ tiêu biểu hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 1.3.4 Các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Chương 2: Thực trạng kinh doanh và sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 2.1 Vài nét khái quát về khách sạn Bảo Sơn 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Bảo Sơn 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của khách sạn Bảo Sơn 2.1.3 Điều kiện kinh doanh bên ngoài của khách sạn Bảo Sơn 2.1.4 Kết quả kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn 2.2 Sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 2.2.1 Đặc điểm tình hình kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn 2.2.2 Các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 2.2.3 Đánh giá sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 2.3 Nhận xét chung về sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 2.3.1 Những thuận lợi và khó khăn của khách sạn Bảo Sơn 2.3.2 Ưu điểm và hạn chế của khách sạn Bảo Sơn Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 3.1 Xu hướng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh khách sạn Việt Nam hiện nay 3.1.1 Xu hướng phát triển của du lịch Việt Nam trong những năm tới 3.1.2 Xu hướng phát triển của du lịch Hà Nội trong những năm tới 3.1.3 Xu hướng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh khách sạn ở Việt Nam hiện nay 3.2 Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005 3.2.1 Mục tiêu kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005 3.2.2Phương hướng kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn trong những năm tới 3.2.3 Phương hướng nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn năm 2005 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của khách sạn Bảo Sơn 3.3.1 Tăng cường nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 3.3.2 Xác định chính xác thị trường khách trọng điểm 3.3.3 Chọn lựa chính sách kinh doanh của khách sạn thích ứng trong điều kiện cạnh tranh 3.3.4 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ của khách sạn 3.3.5 Xây dựng chính sách giá hợp lý đối với sản phẩm dịch vụ của khách sạn 3.3.6 Mở rộng các kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của khách sạn 3.3.7 Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng cáo 3.3.8 Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 3.3.9 Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của khách sạn 3.4 Một số kiến nghị với nhà nước và các cơ quan hữu quan 3.4.1 Kiến nghị với nhà nước 3.4.2 Kiến nghị với tổng cục du lịch Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY