Luận văn Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 4 1.1. Nghiệp vụ bảo lãnh 4 1.1.1. Lịch sử hình thành nghiệp vụ bảo lãnh trên thế giới: .4 1.1.2. Lịch sử hình thành nghiệp vụ bảo lãnh ở Việt Nam 4 1.1.3. Định nghĩa bảo lãnh ngân hàng 5 1.1.4. Các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh .5 1.1.4.1. Người bảo lãnh – The Guarantor .6 1.1.4.2. Người xin bảo lãnh hay người được bảo lãnh – The Principal 6 1.1.4.3. Người thụ hưởng hay Người nhận bảo lãnh – The Beneficiary: .6 1.2. Phân loại bảo lãnh ngân hàng 7 1.2.1. Căn cứ vào phương thức phát hành bảo lãnh .7 1.2.2. Căn cứ vào mục đích bảo lãnh .10 1.2.3. Căn cứ vào điều kiện thanh toán 12 1.2.4. Căn cứ vào vai trò của Ngân hàng bảo lãnh .13 1.3. Những nội dung cơ bản của một thư bảo lãnh .14 1.3.1. Tên, địa chỉ của các bên tham gia 15 1.3.2. Dẫn chiếu hợp đồng gốc .15 1.3.3. Số tiền bảo lãnh 15 1.3.4. Các điều kiện thanh toán 15 1.3.5. Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh 16 1.3.6. Địa điểm phát hành và hết hạn hiệu lực bảo lãnh 16 1.4. Công dụng của Bảo lãnh 17 1.4.1. Bảo lãnh được dùng như công cụ bảo đảm 17 1.4.2. Bảo lãnh được dùng như một công cụ tài trợ: 17 1.4.3. Bảo lãnh được dùng như công cụ đôn đốc hoàn thành hợp đồng 18 1.5. Bảo lãnh độc lập và tín dụng dự phòng 18 1.5.1 Những điểm giống nhau 18 1.5.2. Những điểm khác nhau 19 1.6. Các điều luật về bảo lãnh và tín dụng dự phòng 19 1.6.1. Những quy tắc về bảo lãnh của ICC .19 1.6.1.1. Quy tắc Thống nhất về bảo lãnh Hợp đồng 19 1.6.1.2 . Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu 21 1.6.1.3. Quy tắc thống nhất về bảo chứng .22 1.6.1.4. Quy tắc và thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ .23 1.6.1.5. Quy tắc thực hành cam kết dự phòng quốc tế .23 1.6.1.6. Công ước liên hiệp quốc về bảo lãnh độc lập và tín dụng thư dự phòng 1.6.2. Mối quan hệ giữa công ước và các quy tắc 25 Kết luận chương 1 27 Chương 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HỒ CHÍ MINH .28 2.1. Giới thiệu về VCB HCM .28 2.1.1. Lịch sử ra đời .28 2.1.2. Các giai đoạn phát triển 28 2.1.2.1. Giai đoạn tháo gỡ, phá rào thời kỳ trước đổi mới 1976-1989 28 2.1.2.2. Giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới: từ năm 1990- 1995 29 2.1.2.3. Những gánh nặng nợ nần và thời kỳ khó khăn nhất từ năm 1996 – 1998 2.1.2.4. Thời kỳ đổi mới toàn diện lần thứ hai - chuẩn bị hội nhập .30 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của VCB HCM 31 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức tại VCB HCM 31 2.1.3.2. Tình hình hoạt động tại VCB HCM 33 2.2. Giới thiệu Phòng Bảo lãnh tại VCB HCM 38 2.2.1 Chức năng hoạt động của phòng Bảo lãnh 38 2.2.2. Nhiệm vụ của phòng Bảo lãnh .39 2.2.3. Mối quan hệ giữa Phòng bảo lãnh với các phòng ban khác .41 2.3. Tổng quan về nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .42 2.3.1.Đối tượng được ngân hàng bảo lãnh .42 2.3.2.Điều kiện xét phát hành thư bảo lãnh cho khách hàng .43 2.3.3. Bảo đảm cho bảo lãnh 43 2.3.4. Hồ sơ đề nghị phát hành bảo lãnh của khách hàng 44 2.3.5. Quy trình phát hành thư bảo lãnh tại VCB HCM 45 2.3.5.1. Quy trình phát hành thư bảo lãnh có ký quỹ .45 2.3.5.2. Quy trình phát hành bảo lãnh được đảm bảo bằng hình thức khác 49 2.3.6. Quy trình phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng 51 2.3.7. Nghiệp vụ thông báo thư bảo lãnh .52 2.3.7.1. Trường hợp thư bảo lãnh đượpc gởi bằng điện .52 2.3.7.2. Trường hợp thư bảo lãnh đượpc gởi trực tiếp .53 2.4. Phân tích kết quả hoạt động nghệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .54 2.4.1. Số lượng giao dịch bảo lãnh tại VCB HCM 54 2.4.2. Doanh số bảo lãnh tại VCB HCM 54 2.4.3. Nguồn thu phí bảo lãnh 56 2.5. Nhận xét về nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM .58 2.5.1. Ưu điểm 58 2.5.2. Những tồn tại 59 2.5.2.1. Những tồn tại ở tầm vi mô 59 2.5.2.2. Những tồn tại ở tầm vĩ mô 63 Kết luận chương 2 64 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH TẠI VCB HCM .65 3.1. Xu hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM 65 3.2.Mục tiêu của các giải pháp .66 3.3. Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại VCB HCM 67 3.3.1. Cơ cấu tổ chức lại phòng bảo lãnh .67 3.3.2. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phòng bảo lãnh .68 3.3.3. Thành lập bộ phận thẩm định riêng cho nghiệp vụ bảo lãnh .68 3.3.4. Thành lập một bộ phận/phòng chuyên tư vấn về luật .69 3.3.5. Xây dựng chính sách lương thưởng hợp lý 69 3.3.6. Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt, hợp lý .70 3.3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo hình ảnh 71 3.3.8. Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị ngân hàng 71 3.3.9. Xây dựng chính sách thu hút đối tượng khách hàng là thể nhân 72 3.3.10. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ: .73 3.4. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 73 Kết luận chương 3 .76 Kết luận 77 Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY