Luận văn Giải pháp giúp doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 LỜI CẢM ƠN 7 LỜI CAM ĐOAN 8 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT .9 DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ CÁC BẢNG .10 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 14 1.1 Cơ sở lý luận về bán phá giá 15 1.1.1 Khái niệm và bản chất của bán phá giá 15 1.1.1.1 Khái niệm về bán phá giá . 15 1.1.1.2 Bản chất của bán phá giá . 16 1.1.2 Tiêu chí xác định sản phẩm tương tự và xác định biên độ phá giá 17 1.1.2.1 Xác định sản phẩm tương tự 17 1.1.2.2 Xác định Biên độ bán phá giá 18 1.1.3 Cở sở pháp lý của việc xác định sản phẩm có bán phá giá . 21 1.1.4 Phân loại bán phá giá . 22 1.1.5 Tác động của bán phá giá . 23 1.2 Tổng quan về chống bán phá giá 25 1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Luật chống bán phá giá 25 1.2.2 Các khái niệm về chống bán phá giá . 25 1.1.3 Mục tiêu và bản chất của chống bán phá giá . 27 1.2.4 Tác động của các biện pháp chống bán phá giá . 28 1.2.5 Quy trình điều tra bán phá giá 29 1.3 Tình hình các vụ kiện chống BPG trên thế giới. Bài học từ kinh nghiệm ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Trung Quốc và Nhật Bản . 32 1.3.2 Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Trung Quốc và Nhật Bản 35 1.3.2.1 Kinh nghiệm của một số nước 35 1.3.2.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam . 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 39 Chương 2: THỰC TRẠNG NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM TRONG VẤN ĐẾ ĐỐI PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ . . 40 2.1 Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam . 41 2.1.1 Tình hình chung về xuất khẩu thủy sản Việt Nam 41 2.1.2 Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Hoa Kỳ 43 2.1.3 Tình hình xuất khẩu cá Tra, cá Basa của Việt Nam 44 2.1.4 Tình hình nhập khẩu cá tra, cá basa của Hoa Kỳ 46 2.2 Tình hình các vụ kiện chống bán phá đối với các mặt hàng xuất khẩu của VN, thực trạng ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá 48 2.2.1 Tình hình các vụ kiện bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam từ năm 1994-2007 . 48 2.2.2 Thực trạng ứng phó với vụ kiện chống bán phá giá của các doanh nghiệp thủy sản VN 50 2.2.2.1 Giới thiệu toàn bộ về diễn biến và kết quả của vụ kiện . 50 2.2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện và ảnh hưởng của nó . 52 2.2.2.3 Những tồn tại chính của Việt Nam (nguyên nhân dẫn đến thất bại) 53 2.2.3 Điều tra về thực trạng công tác phòng chống và đối phó với các vụ kiện CBPG của các doanh nghiệp thủy sản VN trong giai đoạn hiện nay 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66 Chương 3: GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VN ĐỐI PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ . 67 3.1 Mục tiêu, ý nghĩa, cơ sở đề xuất giải pháp 68 3.1.1 Mục tiêu chung của các giải pháp . 68 3.1.2 Ý nghĩa của việc đề xuất giải pháp 69 3.1.3 Cơ sở đề xuất giải pháp 69 3.2 Những giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp thủy sản VN phòng tránh và đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế. 72 3.2.1 Nhóm giải pháp đề xuất cho các cơ quan quản lý Nhà Nước . 72 3.2.2 Nhóm giải pháp cho phía Hiệp hội CB và XK Thủy sản VN-VASEP . 82 3.2.3 Nhóm giải pháp cho các doanh nghiệp: 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .94 KẾT LUẬN . 94 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 PHỤ LỤC .97 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY