Luận văn Gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì đổi mới hiện nay

<p> KẾT LUẬN Trên thế giới có những lúc người ta nói đến sự suy thoái của gia đình, chỉ còn cá nhân và xã hội – nhưng ở Việt Nam qua sự nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu ta đều thấy rằng gia đình đang giữ một vị trí rất quan trọng, là cầu nối, là khâu trung gian tích cực giữa cá nhân và xã hội. Nó đang chứa đựng một tiềm lực phát triển mạnh mẽ. Thông qua các chức năng của nó, gia đình là yếu tố bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nhân loại, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa gia đình Việt Nam nói chung, gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang có sự thay đổi lớn. Bên cạnh những mặt tích cực của nó nãy sinh nhiều mặt tiêu cực, làm đảo lộn nhiều giá trị chuẩn mực đạo đức sinh ra nhiều tệ nạn đáng tiếc. Đặc biệt là hiện tượng ly hôn và con cái hư hỏng. Dù có những cái tốt lẫn mặt xấu như vậy ta vẫn tin tưởng vào độ bền vững của gia đình Việt Nam. Bởi lẽ dân tộc ta vốn truyền thống văn hóa, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước ta chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp hợp lý để bảo vệ sự bền vững của gia đình . Dù có những hỗ trợ của xã hội nhưng vai trò quan trọng vẫn phụ thuộc vào từng gia đình . Do đó phải có những kiến thức cơ bản nhằm bảo vệ , ngăn chặn những mầm móng tiêu cực để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Từ đó mới tạo nên hạnh phúc cho xã hội, sự phồn vinh của đất nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY