Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nội thất ân Dương Minh (ozsun)

Qua quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn: “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Nội thất Ân Dƣơng Minh”. Tác giả xin rút ra những kết luận sau: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Tiến hành công tác đào tạo thông qua tiếp cận hệ thống, tiến hành qua các bƣớc: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế chƣơng trình đào tạo và đánh giá đào tạo. Thứ hai, trên cơ sở lý luận, tiến hành tìm hiểu và phân tích thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân tại Công ty. Luận văn đã nêu ra đƣợc những thành quả đạt đƣợc về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, luận văn đã làm rõ những hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân nhằm đƣa ra những hƣớng giải quyết tích cực

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY