Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực cho công tác phõng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: kinh nghiệm một số nƣớc và bài học cho Việt Nam

<p> Nhìn chung, trong những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và xã hội về đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, công tác PCCC ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng lưu ý: quy mô và chuyên ngành đào tạo được mở rộng, cơ sở vật chất và trang thiết bị được cải thiện đáng kể, phương pháp đào tạo và nội dung chương trình đào tạo không ngừng được đổi mới và nâng cao, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng cao và học viên ra trường có thể đảm nhiệm tốt công tác PCCC trên thực tế. Tuy nhiên, công tác đào tạo của Trường Đại học PCCC vẫn còn một số tồn tại như về cơ chế chính sách và điều kiện đào tạo, cơ sở vật chất đã được cải thiện song vẫn còn tương đối yếu kém so với các quốc gia phát triển trên thế giới, phương pháp đào tạo chưa thực sự hiệu quả và đội ngũ giáo viên còn tương đối mỏng. Chính vì vậy, tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo NNL cảnh sát PCCC, cụ thể là công tác đào tạo tại trường Đại học PCCC, trên cơ sở khắc phục những vấn đề tồn tại liên quan đến các nhân tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong đó, các nhân tố chính sách, điều kiện đào tạo, phương pháp và nội dung giảng dạy cũng như các nhân tố về nguồn lực đào tạo như tài chính và con người (bao gồm giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo và học viên) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu quả đào tạo trong bối cảnh kinh tế - xã hội mới của thế kỷ XXI./ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY