Luận văn Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Qua nghiên cứ u đề tài: “Đánh giá viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và tái điṇ h cư khi Nhà nướ c thu hồi đất taị môṭ số dự án trên điạ bàn thi ̣ xã Sơn Tây, thành phố Hà Nôị ”, tôi rút ra môṭ số kết luâṇ sau: Thi xã Sơn Tây có nhiều điều kiêṇ tự nhiên, kinh tế - xã hôị thuâṇ lơị để phát triển giao thông, công nghiêp̣ , dic̣ h vu ̣ cũng như xây dưṇ g các khu đô thi ̣ mớ i, vâỵ nhu cầu chuyển muc̣ đích sử duṇ g đất, thu hồi đất để phuc̣ vu ̣ cho sự phát triển kinh tế - xã hôị là rất lớ n. Vì vâỵ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và tái điṇ h cư khi Nhà nướ c thu hồi đất có vai trò cưc̣ kỳ quan troṇ g trong viêc̣ đảm bảo ổn điṇ h tình hình, kinh tế - xã hôị taị điạ phương. Viêc̣ thưc̣ hiêṇ chính sách bồi thườ ng, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nướ c thu hồi đất taị 02 dự án trên điạ bàn nghiên cứ u: - Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường: Khi tiến hành thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ TĐC ở 2 dự án, Hội đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn triển khai, tính toán công việc một cách một cách thận trọng, tỷ mỷ và chính xác. Trên cơ sở xem xét các hồ sơ pháp lý, các giấy tờ pháp lý liên quan Hội đồng đã quyết định xét duyệt cho: 121 hộ gia đình, 01 tổ chứ c vớ i tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 137.222m2 thuôc̣ dự án: Xây dưṇ g tiểu khu nhà ở Đồi Dền, thi ̣xã Sơn Tây và 139 hô ̣ gia đình, 01 tổ chứ c vớ i tổng diêṇ tích đất bi ̣thu hồi là: 38.830,8m2 thuôc̣ dự án: Đầu tư xây dưṇ g công trình đườ ng trưc̣ phát triển thi ̣xã Sơn Tây lý trình Km 13 + 740,6 đến Km 14 + 704, có đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy điṇ h pháp luật. Bên cạnh đó, do nhiều hộ tự ý lấn chiếm đất, chuyển mục đích sử dụng đất mà địa phương không nắm được, nên đã dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng, diện tích được bồi thường, hỗ trợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY