Luận văn Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về đào tạo tại trường Đại học Thăng Long

Mục đích chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về đào tạo của trường Đại học Thăng Long, xây dựng và đánh giá các thang đo đo lường các yếu tố. Để khẳng định sự tác động của các yếu tố này đến sự hài lòng của sinh viên, một mô hình lý thuyết được xây dựng và kiểm định. Mô hình lý thuyết được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của sinh viên và các yếu tố tác động đến sự hài lòng. Phương pháp nghiên cứu được sự dụng để xây dựng, đo lường các thang đo và kiểm định (được trình bày ở chương 1) bao gồm hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính thông qua phương pháp thảo luận nhóm. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp với một mẫu có kích thước 654. Cả hai nghiên cứu trên đều được thực hiện tại trường Đại học Thăng Long với đối tượng nghiên cứu là sinh viên đại học hệ chính qui đang học tập tại trường. Kết quả nghiên cứu chính thức được sử đụng dể phân tích, đánh giá thang đo lường các thành phần tác động vào sự hài lòng của sinh viên thông qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết thông qua phân tích phương sai một nhân tố ANOVA (được trình bày ở chương 2).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY