Luận văn Đánh giá kỹ thuật xử lý phổ cải tiến áp dụng cho việc xác định bề dày nhiều loại vật liệu Z khác nhau bằng phương pháp Monte Carlo

Với mục tiêu là đánh giá kỹ thuật xử lý phổ cải tiến bằng phương pháp Monte Carlo để khảo sát bề dày của nhiều loại vật liệu Z khác nhau dạng tấm phẳng, luận văn đã đạt được những kết quả như sau: − Xây dựng một mô hình cho hệ đo gamma tán xạ ngược bằng chương trình MCNP5 gồm 3 thành phần là khối nguồn và hộp chứa nguồn, bia tán xạ, đầu dò và ống chuẩn trực. − Đề xuất hai phương án xử lý phổ phù hợp với từng phổ tán xạ thu được để thu diện tích đỉnh tán xạ đơn. − Khảo sát các đặc trưng của đỉnh phổ tán xạ đơn theo bề dày bia, từ đó xác định quy luật biến thiên của diện tích đỉnh tán xạ đơn theo bề dày bia. Đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn: hệ số suy giảm tuyến tính, hệ số xác định R2, độ rộng FWHM để làm cơ sở kiểm tra sự phù hợp của kết quả. − Tính toán bề dày bia với các dữ liệu thu được từ các phép mô phỏng. Các kết quả đạt được với sai số không vượt quá 7,6% so với bề dày thực tế cũng phần nào cho thấy tính khả thi của phương pháp này. Luận văn này chỉ mới là một bước đầu trong kế hoạch nghiên cứu về ứng dụng của phép đo gamma tán xạ ngược trong kiểm tra và đánh giá không phá hủy mẫu. Các kết quả của luận văn tuy chỉ mới dừng ở mô phỏng mà chưa có thực nghiệm để đối chứng, nhưng nó cũng đã cho thấy sự phù hợp khá tốt với mô hình tính toán lý thuyết. Mô hình xây dựng từ luận văn sẽ được ứng dụng để thiết lập một hệ đo gamma tán xạ ngược thực nghiệm. Đồng thời, các kết quả mô phỏng sẽ trở thành dữ liệu so sánh với kết quả thực nghiệm sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY