Luận văn Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết đình công tại TP Hồ Chí Minh

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 MỞ ĐẦU . 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÌNH CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 7 1.1. Đình công: 7 1.1.1. Khái niệm . 7 1.1.2. Đặc điểm cơ bản của đình công 9 1.1.3. Phân loại đình công . 10 1.2. Quan hệ lao động và đình công 12 1.2.1. Quan hệ lao động: 12 1.2.2. Tranh chấp lao động và đình công . 15 1.3. Cơ sở kinh tế của vấn đề đình công trong nền KTTT. . 17 1.3.1. Bản chất của đình công trong nền KTTT TBCN 17 1.3.2. Vấn đề đình công trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam: . 20 1.3.3. Quan hệ giữa tiền lương – giá cả hàng hóa SLĐ và đình công . 24 1.3.3.1. Tiền lương - giá cả hàng hóa SLĐ . 24 1.3.3.2. Tác động của quan hệ cung – cầu và giá cả hàng hóa SLĐ tới đình công . 26 CHƯƠNG 2: T TH HỰ ỰC C T TR RẠ ẠN NG G Đ ĐÌ ÌN NH H C CÔ ÔN NG G T TẠ ẠI I T TH HÀ ÀN NH H P PH HỐ Ố H HỒ Ồ C CH HÍ Í M MI IN NH H T TH HỜ ỜI I G GI IA AN N Q QU UA A . 29 2.1 Khái quát về tình hình đình công ở Việt Nam . 29 2.2 Thực trạng đình công ở TP. HCM . 32 2.2.1. QHLĐ trong các doanh nghiệp tại TP.HCM thời gian qua. 32 2.2.1.1. QHLĐ trong các DNNN 32 2.2.1.2. QHLĐ trong các doanh nghiệp tư nhân . 33 2.2.1.3. QHLĐ trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN 33 – 2 – 2.2.2. Thực trạng đình công tại TP.HCM từ 1990 đến nay: 34 2.3 Nguyên nhân và bản chất kinh tế của đình công ở TP.HCM: . 39 2.3.1 Chậm điều chỉnh chính sách tiền lương tối thiểu 39 2.3.2 NSDLĐ vi phạm lợi ích kinh tế hợp pháp của NLĐ . 44 2.3.3 Cung – cầu lao động 51 2.3.4 Tác động của đình công và kết quả giải quyết đình công tại TP.HCM thời gian qua. 56 2.3.4.1. Tác động của đình công . 56 2.3.4.2. Kết quả giải quyết các vụ đình công tại TP.HCM thời gian qua . 58 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 62 3.1 Quan điểm giải quyết vấn đề đình công . 62 3.1.1 – Dự báo về tình hình đình công trong những năm tới . 62 3.1.2 –Quan điểm giải quyết vấn đề đình công 63 3.2 Một số giải pháp giải quyết vấn đề đình công tại TP.HCM 65 3.2.1 Cải tiến, đổi mới chính sách tiền lương tối thiểu: . 66 3.2.2 Các giải pháp đảm bảo lợi ích kinh tế hợp pháp của NLĐ. . 70 3.2.2.1. Về phía doanh nghiệp: . 70 3.2.2.2. Về phía công đoàn: 74 3.2.3 Củng cố và thực hiện hiệu quả cơ chế ba bên: 76 3.2.4 Điều tiết cung - cầu lao động . 78 3.3 Một số kiến nghị 81 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về lao động: 81 3.3.2 Tăng cường công tác quản lý và thanh tra Nhà nước về lao động 84 3.3.3 Xây dựng bản hướng dẫn lương hàng năm: 85 KẾT LUẬN . 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO : . 89 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY