Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển bền vững đến năm 2020

Bám sát muc tiêu va nhiệm vu nghiên cưu, đê tai đã đạt được các kết quả nghiên cưu chinh bao gồm: 1. Hệ thông hoá, tông quan co chọn lọc cơ sơ lý luân và thưc tiên vê CCKT va CDCCKT NN: các khái niệm vê CCKT, CCKT NN, các chi tiêu đánh giá CCKT, CDCCKT NN. để xây dưng cơ sơ lý luân cho việc nghiên cưu cơ cấu va CDCCKT NN tinh Khánh Hoa. 2. Tông hợp môt sô bai học kinh nghiệm vê CDCCKT NLN của môt sô nươc trên thế giơi va ơ nươc ta để vân dung vao thưc tiên. Đây la nhưng điểm quan trọng cho việc phân tich, đánh giá thưc trạng va đê xuất phương hương, cung các giải pháp đây nhanh quá trình CDCCKT NNơ tinh Khánh Hòa. 3. Phân tích các nguồn lưc ảnh hương đến cơ cấu va CDCCKT NN tinh Khánh Hoa. 4. Phân tích thưc trạng vê cơ cấu va CDC CKT NN tinh Khánh Hoa trong giai đoạn 1986 - 2007 trên cả 3 phương diện nganh, lãnh thô va thanh phân kinh tế. Trên cơ sơ đo đã rut ra được nhưng thanh công, hạn chế va nhưng nguyên nhân. 5. Luân văn cung đã đưa ra phương hương CDCCKT NN ơ tinh Khánh Hoa đến năm 2020 va phân tích môt sô giải pháp cơ bản nhăm thuc đây quá trinh CDCCKT NN tinh Khánh Hoa theo hương phát triển bên vưng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY