Luận văn Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco

Luận văn đã tìm hiểu cơ sở lý luận về chiến lược, nguồn nhân lực, đào tạo, phát triển, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng cũng như nội dung chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận đó, tác giả nghiên cứu và phân tích tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội qua các năm 2010-2014 như: Lịch sử hình thành phát triển, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm nguồn nhân lực cũng như kết quả sản xuất kinh doanh cuả Công ty. Đồng thời, đánh giá thực trạng việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua các nội dung: Thực trạng việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thực trạng việc xác định nhu cầu nguồn nhân lực trên cơ sở phân tích SWOT , thực trạng việc thu hút nguồn nhân lực, thực trạng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực trạng việc duy trì nguồn nhân lực. Từ đó, chỉ ra những thành công ưu điểm và những mặt còn tồn tại trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Qua đó, hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Công ty đến năm 2020, đề ra một số giải pháp cũng như những kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty ngày càng có chất lượng để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Trên đây là những đóng góp rất cơ bản và hữu ích, có tính thời sự về lý luận và thực tiễn để thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở Công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà nội HAWEICCO. Tuy nhiên, vì đề tài viết về công tác quản trị nguồn nhân lực là một công tác quản trị có phạm vi và qui mô rất rộng, do vậy trong nội dung luận văn sẽ không tránh được những thiếu sót, tác giả rất mong được sự đóng góp ý kiến và những lời nhận xét chân thành để sản phẩm của mình được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY