Luận văn Chiến lược phát triển mạng điện thoại di dộng mobifone tại thị trường một số tỉnh phía Nam đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm chung . 01 1.1.1. Khái niệm về chiến lược 01 1.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược 02 1.2. Quá trình quản trị chiến lược . 03 1.2.1. Khái quát về quá trình quản trị chiến lược 03 1.2.2. Các bước của quá trình xây dựng chiến lược 04 1.2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài . 04 1.2.2.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong nội bộ 06 1.2.2.3. Xác định mục tiêu 07 1.2.2.4. Hình thành chiến lược 08 1.2.3. Lựa chọn chiến lược . 10 1.2.3.1.Các cấp chiến lược . 10 1.2.3.2.Tiến trình lựa chọn chiến lược 12 1.3. Vai trò của quản trị chiến lược đối với ngành Thông tin Di động 13 1.3.1. Giới thiệu tổng quan ngành Thông tin di động tại Việt Nam . 13 1.3.1.1.Vai trò và vị trí của ngành trong xã hội và nền kinh tế Việt Nam . 13 1.3.1.2.Chính sách của nhà nước đối với ngành Thông tin di động 14 1.3.1.3.Ðặc điểm về dịch vụ thơng tin di động . 15 1.3.1.4. Giới thiệu các nhà kinh doanh dịch vụ thông tin di động ở Việt Nam 15 1.3.1.5.Tình hình cạnh tranh trong ngành kinh doanh Thông tin Di động 17 1.3.1.6.Xu hướng phát triển của ngành Thông tin di động 18 1.3.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược với ngành Thông tin di động . 19 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II VÀ THỰC TRẠNG MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MOBIFONE TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM 2.1 Giới thiệu hoạt động của Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II (Trung Tâm TTDĐ Khu Vực II) 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 21 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 21 2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức . 21 2.1.2.2.Nhân sự Trung tâm TTDĐ Khu vực II . 23 2.1.3. Giới thiệu sản phẩm dịch vụ do Trung tâm TTDĐ Khu vực II cung cấp 23 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm TTDĐ KV II 24 2.1.5. Nhận xét chung về tình hình hoạt động Trung tâm TTDĐ Khu vực II . 25 2.2. Phân tích tình hình hoạt động và thực trạng mạng MobiFone tại các tỉnh . 26 2.2.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh mạng MobiFone tại các tỉnh . 26 2.2.1.1.Cửa hàng VMS-MobiFone tỉnh . 26 2.2.1.2 Mạng lưới tổng đài, trạm phát sóng của mạng MobiFone tại các tỉnh . 29 2.2.1.3.Kênh phân phối đại lý MobiFone tại địa bàn tỉnh 30 2.2.2 .Hoạt động kinh doanh mạng ĐTDĐ MobiFone tại các tỉnh . 31 2.2.2.1.Các hoạt động chủ yếu . 31 2.2.2.2.Hoạt động hỗ trợ và các vấn đề khác trong phân tích môi trường nội bộ 39 2.2.3. Kết quả hoạt động phát triển kinh doanh mạng MobiFone tại cáctỉnh . 41 2.2.4. Đánh giá hoạt động phát triển kinh doanh mạng MobiFone tại các tỉnh 43 2.2.4.1.Điểm mạnh, điểm yếu . 43 2.2.4.2.Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong . 45 2.3. Những yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động của mạng MobiFone tại tỉnh. 46 2.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 46 2.3.2. Các yếu tố môi trường vĩ mô . 48 2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong ngành . 48 2.3.2.2.Nguy cơ xâm nhập của các nhà cạnh tranh tiềm năng 51 2.3.2.3.Aùp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế . 52 2.3.2.4.Aùp lực từ phía khách hàng và đại lý . 52 2.3.2.5.Đánh giá môi trường cạnh tranh . 53 2.3.3. Đánh giá tác động của môi trường bên ngoài với hoạt động của mạng MobiFone tại các tỉnh 54 2.3.3.1.Cơ hội và nguy cơ . 54 2.3.3.2.Ma trận các yếu tố bên ngòai . 56 2.3.3.3.Ma trận hình ảnh cạnh tranh của mạng MobiFone tại thị trường tỉnh . 57 CHƯƠNGIII: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MẠNG ĐIỆN THOẠI DI DỘNG MOBIFONE TẠI THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2015 3.1 Xây dựng chiến lược phát triển mạng MobiFone đến năm 2015 . 59 3.1.1 Định hướng phát triển mạng MobiFone tại các tỉnh 59 3.1.2. Xây dựng ma trận S.W.O.T . 61 3.2. Lựa chọn chiến lược phát triển mạng MobiFone thị trường tỉnh đến năm 2015 . 64 3.2.1. Cơ sở lựa chọn 64 3.2.2. Các chiến lược lựa chọn . 64 3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược 67 3.3.1. Đẩy nhanh tốc độ lắp đặt, khai thác các trạm phát sóng và tổng đài tại địa bàn các tỉnh, thử nghiệm và nhanh chóng đưa công nghệ 3G vào khai thác 67 3.3.2. Nâng cấp các đơn vị kinh doanh tỉnh (cửa hàng VMS-MobiFone tỉnh) lên ngang tầm nhiệm vụ được giao . 68 3.3.3. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng 68 3.3.4. Cải thiện hoạt động Marketing . 69 3.3.5. Phát triển và giữ vững kênh phân phối . 70 3.3.6. Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực vững về kiến thức chuyên môn, giỏi khả năng ngoại giao, nhiệt tình trong công tác cho địa bàn các tỉnh . 71 3.4. Một số kiến nghị 72 3.4.1. Kiến nghị đối với Công ty Thông tin Di động và Trung tâm II . 72 3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản ly ù Nhà nước . 74 KẾT LUẬN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY