Luận văn Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh

Trung tâm là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nên khoản chi phí bán hàng tương đối lớn, muốn quản lý tốt khoản chi phí này em đề nghị Trung tâm nên tập hợp chi phí bán hàng riêng, không nên tập hợp chung vào cùng với chi phí quản lý. Theo em làm như vậy Trung tâm không biết rõ được chi phí bán hàng tăng bao nhiêu và tăng ở những khoản mục nào, nên khó khăn trong việc quản lý chi phí được chính xác. Khi tách chi phí bán hàng ra khỏi chi phí quản lý doanh nghiệp thì Trung tâm quản lý tốt được cả hai khoản chi phí này, có như vậy thì Trung tâm mới biết được cả hai khoản chi phí này tăng bao nhiêu và tăng ở những khoản mục nào để kịp th ời có biện pháp xử lý thích hợp nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Trung tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY