Luận văn Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh

<p> MỤC LỤC Phần mở đầu Lời giới thiệu i Mục tiêu nghiên cứu ii Đối tượng và phạm vi nghiên cứu iii Phương pháp nghiên cứu .iii Ýù nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu .iv Kết cấu luận văn .iv Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3.1 Sự thỏa mãn của nhân viên tại nơi làm việc .1 3.2 Sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức .4 3.3 Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn đối với công việc và gắn kết tổ chức 5 3.4 Quan hệ giữa đặc điểm cá nhân; sự thỏa mãn đối với công việc và mức độ gắn kết với tổ chức .8 3.5 Mô hình nghiên cứu tổng quát 10 Tóm tắt chương 1 11 Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ SAIGON CO.OP – CO.OPMART 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển 12 2.2 Lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức 13 2.3 Tầm nhìn – sứ mạng và mục tiêu phát triển 14 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 15 2.5 Đặc điểm tình hình nhân sự 16 Tóm tắt chương 2 17 Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Qui trình nghiên cứu 18 3.2 Nghiên cứu định lượng .18 3.3 Giới thiệu thang đo 19 3.3.1 Đo lường cảm nhận của nhân viên về bản chất công việc 19 3.3.2 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố lãnh đạo .20 3.3.3 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố tiền lương .20 3.3.4 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố phúc lợi 21 3.3.5 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố giám sát trong công việc. 21 3.3.6 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố thông tin giao tiếp .21 3.3.7 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố đào tạo, thăng tiến .22 3.3.8 Đo lường cảm nhận của nhân viên về yếu tố đồng nghiệp .22 3.3.9 Đo lường cảm nhận của nhân viên về sự thỏa mãn chung 23 3.3.10 Đo lường cảm nhận của nhân viên về sự nỗ lực .23 3.3.11 Đo lường cảm nhận niềm tự hào của nhân viên về công ty 23 3.3.12 Đo lường cảm nhận của nhân viên về lòng trung thành 24 Tóm tắt chương 3 24 Chương 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ 4.3 Tổng hợp thông tin mẫu nghiên cứu .25 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach Alpha) và phân tích nhân tố (EFA) 26 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha .26 4.2.2 Phân tích nhân tố (EFA) 29 4.3 Ước lượng các tham số hồi qui .32 4.3.1 Phân tích hồi quy của các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn chung .32 4.3.2 Phân tích hồi quy của các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết tổ chức 33 ™ Phân tích hồi quy của các yếu tố ảnh hưởng đến sự nỗ lực của nhân viên .33 ™ Phân tích hồi quy của các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tự hào của nhân viên 34 ™ Phân tích hồi quy của các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên .35 4.3 Mức độ quan trọng của các yếu tố theo cảm nhận của nhân viên 36 4.4.1 Mức độ quan trọng theo cảm nhận của nhân viên đối với các yếu tố thành phần của công việc 36 4.4.2 Mức độ quan trọng theo cảm nhận của nhân viên đối với sự gắn kết tổ chức 42 4.3 Đánh giá chung và thảo luận kết quả .46 4.5.1 Về mức độ thỏa mãn đối với công việc .46 4.5.2 Về mức độ gắn kết tổ chức 49 Tóm tắt chương 4 53 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên với các thành của công việc 55 5.1.1 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về bản chất công việc .55 5.1.2 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về lãnh đạo .58 5.1.3 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về tiền lương .60 5.1.4 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về phúc lợi 64 5.1.5 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về đào tạo-thăng tiến 65 5.1.6 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về đồng nghiệp .70 5.1.7 Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên về điều kiện làm việc .70 5.2 Một số kiến nghị khác .73 Kết luận .75 Tài liệu tham khảo 77 Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY