Luận văn Các điểm xoắn hữu tỷ của đường cong elliptic trên trường hữu tỷ

<p> Ví dụ 2.4.1.14 Xét đường cong elliptic (�): �2 = �3 − 58347� + 3954150 trên trường ℚ. Ta sẽ sử dụng thuật toán Doud để tìm cấu trúc nhóm xoắn của �. Biệt thức của � là 4�3 + 27�2 = −372386507784192. Biệt thức này thực tế có thể phân tích thành −218. 317. 11 và ta thấy rằng sử dụng phương pháp Nagell – Lutz trong trường hợp này sẽ rất hạn chế. Bây giờ ta sử dụng phương pháp giản lược mod � để tìm chặn trên thích hợp cho bậc của nhóm xoắn. Cho � = 5, nhận được #�(�5) = 10 (chẳng hạn dùng thuật toán Schoof). Cho � = 7, nhận được #�(�7) = 10. Kết luận #�(ℚ)tor|10. Dùng thuật toán AGM (xem Phụ lục B), nhận được </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY