Luận văn Bước chuyển từ lời giải toán học sang lời giải tin học của một bài toán

Trên cơ sở phân tích và so sánh mối quan hệ thể đối với thuật toán trong dạy học Toán học phổ thông (giai đoạn 1990 – 2000) và trong dạy học Tin học phổ thông (giai đoạn 2006 đến nay), chúng tôi nhận thấy rằng: - Khi thuật toán được đưa vào lồng ghép trong Toán học thì thể chế dạy học Toán học phổ thông quan tâm đến xây dựng thuật toán cho các bài toán đã có sẵn lời giải toán học. - Khi thuật toán được dạy tách rời trong môn học Tin học, thể chế dạy học Toán phổ thông hiện hành không có trách nhiệm hình thành ở HS các kĩ năng thuật toán mặc dù có cơ hội, mà điều đó được trao cho thể chế dạy học Tin học (Giả thuyết H2). - Trong cả hai thể chế dạy học Toán học phổ thông (giai đoạn 1990 -2000) và thể chế dạy học Tin học phổ thông (giai đoạn hiện nay), yếu tố công cụ tính toán không được chú trọng. - Quá trình xây dựng chuyển đổi từ lời giải toán học sang lời giải tin học dưới dạng thuật toán không được SGK tin học 10 hiện nay làm rõ. Từ đó, chúng tôi xây dựng một thực nghiệm ở chương 4, thực nghiệm tạo bước chuyển từ lời giải toán học sang lời giải tin học của một bài toán trên phần mềm Algobox và quan sát các ứng xử của HS khi làm việc với phép gán (hoán đổi giá trị hai biến).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY