Luận văn Bảo đảm quyền con người trong việc thu hồi đất: qua thực tiễn ở tỉnh Quảng Bình

Các giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật , bao gồm tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm ; nâng cao năng lƣc ̣ củ a bô ̣máy quản lý nhà nƣớ c về đất đai và nhân ̣ thƣ́ c của nhân dân về pháp luâṭ liên quan đến thu hồi đất , bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tham vấn trong quá trình thu hồi đất, về công tác tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm, về công tác giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY