Luận văn Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay

Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay” không nằm ngoài mục đích trên. Luận văn trƣớc hết khẳng định quan điểm coi phụ nữ là một bộ phận không thể thiếu của cộng đồng dân cƣ Việt Nam và thế giới, là phân nửa của nhân loại, duy trì sự tồn tại của nhân loại trong mọi hoàn cảnh. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là nền tảng cho những chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta. Do đó quan niệm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình đƣợc xem xét từ khái niệm hôn nhân và gia đình, quyền bình đẳng nói chung và quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về vấn đề này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY