Luận văn Bài toán xử lý và phân tích để đếm các đối tượng ảnh hai chiều

<p> Chương trình được cài đặt thông qua năm tập tin chính gồm: 1. BmpImage.java 2. SimpleImage.java 3. Algorithm.java 4. Application.java 5. ExampleFileFilter.java Mỗi tập tin này chứa một lớp chính có tên lớp ứng với tên tập tin. Các lớp chính này có chức năng: • Lớp BmpImage : là lớp có thành phần dữ liệu ứng với các thành phần dữ liệu trong ảnh Bitmap(tiêu đề, bảng màu và dữ liệu). Lớp này được dùng để giúp cho việc đọc và ghi ảnh Bitmap. • Lớp SimpleImage : là lớp có thành phần dữ liệu là chiều rộng, chiều cao và một ma trận chứa dữ liệu hình ảnh. Lớp có các phương thức có chức năng thực hiện mọi thao tác trên ảnh. • Lớp Algorithm : là lớp chỉ chứa các phương thức có chức năng thực hiện các thuật toán của chương trình. • Lớp Application : là lớp thể hiện phần giao diện của chương trình. Lớp này được gọi để chạy chương trình. • Lớp ExampleFileFilter : là lớp trợ giúp cho việc tìm kiếm các tập tin có đuôi .bmp(ảnh Bitmap). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY