Luận văn Ảnh hưởng tư duy kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tư duy kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Cà Mau là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trước yêu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay. Qua thực tiễn xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Cà Mau những năm qua và quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn cho thấy, đội ngũ cán bộ này ngày càng bộc lộ những hạn chế, yếu kém về trình độ tư duy lý luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Chính vì chỉ bằng kinh nghiệm nên trước nhiều vấn đề mới, phức tạp đã và đang đặt ra trong quá trình đổi mới hiện nay họ không có đầy đủ năng lực và trình độ để giải quyết thấu đáo trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở cơ sở.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY