Luận án Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

Trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, đan xen thời cơ và nguy cơ, công cuộc đổi mới gần 30 năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đi vào thế ổn định để chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn; kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội có những tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại và việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu nhiều kết quả tốt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY