Luận án Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay

<p> Thống kê những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài theo từng nội dung của đề tài, tìm hiểu những công trình đã nghiên cứu những nội dung có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đề tài từ đó đánh giá những nội dung đã được nghiên cứu một cách toàn diện hoặc chưa toàn diện do phạm vi nghiên cứu của từng công trình. Tìm ra những điểm cần phải kế thừa để phân tích về lý luận, thực trạng và giải pháp, tiếp tục nghiên cứu những nội dung chưa thống nhất quan điểm để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn về lý luận và thực tiễn quy định pháp luật. Nghiên cứu để bổ sung những lý luận mới nhằm có cách hiểu đúng về mặt khoa học pháp lý cho một số nội dung cụ thể. 2. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm HĐTM là chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh khi có hành vi vi phạm HĐTM, trách nhiệm này không xem xét theo nghĩa trách nhiệm thông thường mang tính tích cực mà là loại trách nhiệm pháp lý mang tính tiêu cực do hành vi vi phạm hợp đồng của một bên (không tự giác thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo đúng cam kết) và đối với một số loại trách nhiệm pháp lý được xem như những biện pháp chế tài mà bên bị vi phạm áp dụng cho bên vi phạm. Đây là những biện pháp pháp lý giải quyết hậu quả từ hành vi vi phạm hợp đồng, khắc phục, bù đắp mang tính ngang bằng những tổn thất cho bên thiệt hại, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp giữa các bên trong hợp đồng. Hoàn thiện chế định này góp phần vào việc phòng ngừa và phòng chống những hành vi vi phạm HĐTM. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY