Luận án Tiếp tục cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ công thương

CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN tại BCT là một bộ phận của chương trình sắp xếp, đổi mới và phát triển DNNN với mục tiêu là thay đổi cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước, góp phần huy động nguồn vốn của người lao động trong DN, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển DN, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ theo hướng hội nhập. CPH DNNN nói chung ở Việt Nam và tại BCT nói riêng đã góp phần làm thay đổi phương thức quản lý, tạo thêm động lực thúc đẩy doanh nghiệp SXKD có hiệu quả. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu này, tác giả luận án đã thực hiện đề tài: “ Tiếp tục cổ phần hóa và giải quyết những vấn đề sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương" Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã đi sâu phân tích đề tài từ góc độ lý luận và thực tiễn về CPH cũng như giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN ở Việt nam nói chung và DNNN thuộc BCT nói riêng. Qua đó phân tích các quan điểm hiện hành và thực tiễn áp dụng CPH DNNN tại BCT cũng như trên thế giới, nhằm đưa ra các yếu tố thuận lợi, khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến trình CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN ở Việt nam cũng như BCT, cụ thể, luận án đã đề cập tới những vấn đề cơ bản sau đây: 1. Hệ thống hoá và tổng hợp những vấn đề lý luận chung về CPH và giải quyết các vấn đề sau CPH DNNN ở Việt nam hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY