Luận án Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ

<p> Cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC trong đầu tư nói riêng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta và đã được các cơ quan nhà nước nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Mặc dù vậy, TTĐT vẫn là một trong những nhóm thủ tục cần được quyết liệt cải cách. Cùng với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đã cho thấy nhiều cải cách về TTĐT. Nhiệm vụ và các giải pháp CCHC cụ thể, cùng sự phân công rõ ràng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong thực hiện CCHC đã được Chính phủ quy định trong Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Việc thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong cải cách TTHC. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY