Luận án Thông tin bất đối xứng, quản trị công ty và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Sau khi tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã đưa ra được một mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa thông tin bất đối xứng, quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu, tác giả đã đưa ra các giả thuyết về mối quan hệ giữa ba nhân tố này. Nghiên cứu cũng đã khẳng định được một số kết quả sau: - Có sự tác động của các nhân tố quản trị công ty tới thông tin bất đối xứng gồm: Tỉ lệ phần trăm sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, Số lượng thành viên độc lập trong HĐQT và Sở hữu nhà nước. Trong đó, yếu tố Số lượng thành viên độc lập trong HĐQT có tác động vừa thuận chiều vừa ngược chiều tới thông tin bất đối xứng và yếu tố Sở hữu nhà nước không chỉ tác động làm giảm hiệu quả hoạt động một cách trực tiếp mà còn gián tiếp thông qua thông tin bất đối xứng tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY