Luận án Sự phát triển dịch vụ tài chính – Ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam chất lượng dịch vụ tài chính – Ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Về so sánh sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các nhóm NHTM cũng cho thấy có sự khác biệt CLDV giữa các nhóm NHTM theo từng tiêu chí. Đồng thời kết quả so sánh cảm nhận CLDV giữa các nhóm đối tượng khách hàng theo theo giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm khách hàng có trình độ “Dưới Đại học” và nhóm khách hàng có trình độ “Từ Đại học trở lên”. Cho nên trong hoạt động kinh doanh, các NHTM Việt Nam cần lưu ý yếu tố trình độ học vấn của khách hàng để ra những loại hình sản phẩm dịch vụ và phương thức phục vụ phù hợp nhằm góp phần nâng cao CLDV ngân hàng. - Hơn nữa, cơ sở lý luận của luận án cũng chỉ rằng CLDV và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tuy là 2 khái niệm độc lập những giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cũng cho thấy CLDV có tác động dương đến sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hay nói cách khác là khi CLDV tăng lên thì sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng gia tăng. Điều này một lần nữa được khẳng định tại kết quả nghiên cứu về CLDV tại các NHTM Việt Nam của luận án. Kết quả kiểm định cho thấy khi CLDV tăng lên 1 đơn vị thì sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tăng lên 0,482 đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY