Luận án Stress ở giáo viên mầm non

<p> HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI - Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, stress diễn ra phổ biến ở các bậc học với các mức độ khác. Vì vậy, cần tiếp tục có những nghiên cứu đánh giá và so sánh mức độ stress ở giáo viên mầm non so với các giáo viên ở các bậc học khác và giữa giáo viên mầm non ở các vùng miền lãnh thổ khác nhau. - Trong nghiên cứu thực tiễn cho thấy, giáo viên không bị stress cũng chịu sự tác động của các khía cạnh stress như: các TN gây stress, những trải nghiệm stress, những hệ quả liên quan đến stress. Phải chăng các khía cạnh của stress còn có tác động dương tính đến giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp. Do đó, cần có những nghiên cứu phân tích và đánh giá sự tức động dương tính của các khía cạnh stress này. - Giáo viên không bị stress, bị stress nhẹ sử dụng các cách ứng phó tích cực và biết kết hợp các cách ứng phó có hiệu quả cao hơn so với giáo viên bị stress trung bình, stress cao và stress rất cao. Vì vậy, cần có những nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm các cách thức ứng phó hiệu quả với stress và đề xuất cách thức phối hợp sử dụng các cách ứng phó với stress ở giáo viên một cách hiệu quả. - Nghiên cứu thực tiễn còn cho thấy, mức độ dự báo của các yếu tố trong nghiên cứu này về mức độ stress ở giáo viên mầm non còn thấp. Do đó, các nghiên cứu phát triển cần tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến stress ở giáo viên mầm non. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY