Luận án Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

<p> 1.1. TKBHKT và kĩ năng TKBHKT là một trong những vấn đề cụ thể có ý nghĩa quan trọng nhưng chưa được quan tâm đầy đủ. Luận án đã xác định bản chất của kĩ năng, kĩ năng dạy học, bài học, bài học kiến tạo, thiết kế bài học, những đặc trưng của bài học kiến tạo, nội dung và cấu trúc của kĩ năng TKBHKT cho môn Khoa học ở tiểu học. Luận án đã mô tả đặc điểm của sinh viên sư phạm tiểu học, xác định các nguyên tắc rèn luyện, nội dung và con đường rèn luyện và phân tích tác động của những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện kĩ năng TKBHKT của sinh viên. 1.2. Khảo sát thực trạng cho thấy khá nhiều hạn chế về nhận thức lí luận và kĩ năng học tập và dạy học hiện đại, trong đó nhiều rào cản thuộc về sinh viên qua đánh giá của giảng viên và sinh viên. Kết quả khảo sát cũng cho thấy các môn NVSP và rèn luyện NVSP thường xuyên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của học tập hiện đại, trong đó có học tập kiến tạo. Tỉ trọng thực hành rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp trong hoạt động thực hành sư phạm chưa tương xứng với yêu cầu học kĩ năng. Những điều kiện môi trường và vật chất-kĩ thuật hiện nay tại địa bàn khảo sát chưa thực sự thuận lợi và khuyến khích sinh viên rèn luyện NVSP nói chung và kĩ năng nghề nghiệp cơ bản nói riêng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY