Luận án Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam

<p> QTRRTC là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược quản trị tài chính của DN nói chung và DN phi tài chính nói riêng. Thông qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu trước đây ở trong nước cũng như trên thế giới, luận án đã hệ thống hoá những vấn đề cốt lõi nhất về rủi ro tài chính của DN (bao gồm khái niệm, phân loại, các nhân tố ảnh hưởng) và QTRRTC của DN ( bao gồm khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc và quy trình QTRRTC, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm QTRR tài chính của các DN trên thế giới). Bên cạnh đó, trên cơ sở đánh giá tổng quan năng lực tài chính của DN niêm yết, luận án đã đi sâu phân tích thực trạng rủi ro tài chính và QTRRTC của các DN thông qua công tác nhận diện, đo lường, kiểm soát rủi ro. Từ đó, nhận diện rõ nét các kết quả và hạn chế trong công tác QTRRTC của DN. Đồng thời, luận án đã đưa ra luận giải cho các hạn chế trong công tác QTRRTC ở các DN, là điền đề cho các giải pháp ở chương sau. Luận án đã đo lường tác động của QTRRTC tới giá trị DN thông qua tính toán các chỉ tiêu từ báo cáo tài chính của 158 DN đại diện cho các ngành Bất động sản, xây dựng, Công nghiệp, vận tải, Nông –lâm- thuỷ sản. Kết quả cho thấy, QTRRTC có tác động thuận chiều đến giá trị DN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY