Luận án Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay

<p> Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực tế, xử lý vi phạm chưa nghiêm, tính hiệu quả, răn đe chưa cao. Tuy nhiên, đánh giá chung trong gần 30 năm đổi mới vừa qua cho thấy, hoạt động QLNN về báo chí cơ bản đã tạo ra những điều kiện thuận lợi, giúp cho báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc; QLNN về báo chí bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; QLNN về báo chí đã được thực hiện theo pháp luật, bảo đảm báo chí hoạt động đúng pháp luật; Họat động QLNN đã góp phần thúc đẩy báo chí phát triển, hội nhập với báo chí thế giới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY