Luận án Quản lý hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi

<p> Tư tưởng cốt lõi, xuyên suốt của đề tài luận án là quan điểm quản lý HĐHT của học sinh theo quá trình, tăng cường hiệu quả của tinh thần PDCA trong suốt quá trình quản lý, chú trọng chất lượng kết quả đầu ra. Trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý HĐHT của học sinh trường DBĐH Dân tộc, luận án xây dựng 6 biện pháp quản lý. Biện pháp vận dụng mô hình CIPO trong quản lý HĐHT của học sinh được đề xuất phù hợp với thực tiễn của các trường DBĐH Dân tộc. Các biện pháp đã được tiến hành khảo nghiệm, thử nghiệm, được đánh giá tính cần thiết và tính khả thi cao, khẳng định nhiệm vụ nghiên cứu và giả thiết khoa học của đề tài. Quản lý HĐHT ở bất cứ nội dung nào theo tiếp cận CIPO cũng đều đòi hỏi năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ CBQL, giáo viên. Do đó, để đạt được thành công trong vận dụng mô hình CIPO vào quản lý HĐHT của học sinh, nhà trường cần phải huy động trí tuệ của đội ngũ CBQL, giáo viên, có chương trình hành động, bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng trường. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY