Luận án Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

<p> 1.1. Luận án đã góp phần bổ sung và phát triển cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh như xây dựng một hệ thống các khái niệm công cụ, đặc biệt là khái niệm quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đồng thời chỉ rõ quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh vừa là cơ hội để nâng cao chất lượng dạy học, vừa là thách thức lớn đối với giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT. Cách tiếp cận NLHS như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt đã được vận dụng để nghiên cứu những nội dung của đề tài luận án. 1.2. Luận án đã khảo sát, phân tích một cách toàn diện thực trạng vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trên cơ sở đó chỉ rõ những điểm mạnh, những điểm yếu và nguyên nhân của những điểm mạnh, những điểm yếu đó, làm cơ sở thực tiễn để đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương 3. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY